Пейрол

Нека съдействаме с цялостното администриране на възнагражденията - така ще гарантирате конфиденциалност на работните заплати за абсолютно всички служители.

Ако не е част от същинската дейност на бизнеса Ви, защо да губите фокус, отделяйки време и ресурси за това?

Не се колебайте да ни потърсите за професионална консултация по всички теми, свързани с трудово-правни и административни въпроси по отношение служителите на компанията. Можем да съдействаме и по теми, които касаят Инспекция по труда и други държавни органи и агенции.

Можем да се погрижим за:
  • Цялостния набор от необходими документи за постъпване и напускане на работа. Подготовка на трудови договори и подаване на информация към НАП. Изготвяне на граждански договори (хонорарни договори) и сметки за изплатени суми.

  • Структуриране на работни графици, отчитане на сумарно изчисляване на работното време.

  • Подготовка на заплати спрямо извършения труд, изчисляване на бонуси, извънреден труд, отпуски и болнични. Изготвяне на рекапитулации, ведомости и индивидуални фишове за заплата.

  • Попълване на Декларация 1 и Декларация 6 заедно с всичко необходимо, свързано с изплащане на работните заплати, включително деклариране с електронен подпис към НАП.

  • Осъществяване на връзка между софтуера за заплати и счетоводната система с цел автоматизиране на процеса по осчетоводяване на месечните разходи по заплати.

  • Отчети за счетоводни и HR цели, изготвени изцяло според Вашите нужди и изисквания.

Търсите съдействие за бизнеса си?

Абонирай се за новини от EMPOWER

Абонирайте се, за да получавате новини от нас.